banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  17.06. 2014 r.
EZ/  NA -370- 13 /14                           


WG   ROZDZIELNIKA


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu – 2014r / 2015r”
- została wybrana oferta  złożona  przez:
Polski Koncern Naftowy  ORLEN  S.A.
Ul. Chemików 7
09-411  Płock
cena ofertowa   334 310,00  zł brutto


Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest jedyną złożoną w przetargu,  w ocenie końcowej uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów, jest  więc ofertą najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1) a ustawy Pzp.ROZDZIELNIK:


1)    Polski Koncern Naftowy  ORLEN  S.A.        fax: 24/ 367 73 22
Ul. Chemików 7
09-411  Płock

2)     Strona internetowa RZGW Gliwice
3)     tablica ogłoszeń     RZGW Gliwice
4)     EZ -  a/a