banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NA-370- 21/14                                                             Gliwice, dn. 9.12.2014r


Wg   rozdzielnikaDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie  z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na usługę:„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach” 
została wybrana oferta, złożona przez :

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice       
przy cenie ofertowej brutto  125 424,00 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, jest więc ofertą najkorzystniejszą


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.Rozdzielnik: 

1.Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
ul.Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice        fax – 032 305 55 50

2.Strona internetowa RZGW Gliwice

3.Tablica ogłoszeń

4.NA w/m

5.EZ-a/a