banerek

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

po uwzględnieniu informacji o wycofaniu się z powodu pomyłki przy wycenie z realizacji zamówienia na dostawę sondy ręcznej DPL oferenta „BlueSoft” Jerzy Spólnicki, Grzegorz Rutkowski, Łukasz Matura Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 182 ostateczny wynik postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego udostępniony jest na naszym serwerze.