banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

po uwzględnieniu informacji o wycofaniu się z powodu pomyłki przy wycenie z realizacji zamówienia na dostawę sondy ręcznej DPL oferenta „BlueSoft” Jerzy Spólnicki, Grzegorz Rutkowski, Łukasz Matura Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 182 ostateczny wynik postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego udostępniony jest na naszym serwerze.