banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 27.04.2015 r.

EZ/ ZZKiKG-370-6/15

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


na: „Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy”


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29,01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Dzierżno Duże – naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże dla ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy”.


1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 12 złożoną przez firmę:


Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST”

Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54

43-195 Mikołów


Cena ofertowa – 2 122 194,95 zł

Termin wykonania – 26.10.2015 r.


Uzasadnienie:


Oferta nr 12: Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST” Henryk Kamiński, ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium :

Łączna ilość punktów:

Cena

Termin wykonania

1.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

Ul. Magazynowa 3,

56-300 Milicz

-

-

Oferta odrzucona

2.

Sitcontec Polska S.A.

Ul. Śluzowa 13f/7, 59-700 Bolesławiec

-

-

Oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska

EKOBAU Polska Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca

-

-

Oferta odrzucona

4.

Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński

Ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań

-

-

Oferta odrzucona

5.

Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski

Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz

35,39

9 pkt

44,39 pkt

6.

Melioracje Wodne Kachel Stanisław

Ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik

-

-

Oferta odrzucona

7.

Max BÖgl Polska Sp. z o.o.

Ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin

69,43 pkt

9 pkt

78,43 pkt

8.

Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” S.C. Adam Adamiak i Beata Adamiak

Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle

-

-

Oferta odrzucona

9.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

-

-

Oferta odrzucona

10.

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

68,29 pkt

9 pkt

77,29 pkt

11.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego

„INŻBUD” Sztuka ,Wojs Spólka Jawna

Ul. Sportowa 9

43-450 Ustroń

64,84 pkt

9 pkt

73,84 pkt

12.

Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST”

Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54

43-195 Mikołów

91 pkt

9 pkt

100 pkt

13.

Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc

Ul. Kolejowa 1-82

46-040 Ozimek

-

-

Oferta odrzucona

14.

Firma Usługowo Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała

Bardo 96

26-035 Raków

77,07 pkt

9 pkt

86,07 pkt

15.

ABG Grzegorz Oleksa

Ul. Węglowa 16

41-106 Siemianowice Śląskie

68,26 pkt

9 pkt

77,26 pkt

16.

Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. o.o.

Ul. Morcinka 43

45-317 Opole

-

-

Oferta odrzucona

17.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

W Warszawie

Ul. Modlińska 17

03-199 Warszawa

52,79 pkt

9 pkt

61,79 pkt

18.

Konsorcjum firm

1.Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula –Lider

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza

2.Kwiecień Roman Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX

Ul. Storczyków 26

42-250 Czeladź- członek konsorcjum

71,57 pkt

9 pkt

80,57 pkt

19.

RPM Spółka Akcyjna

ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec

67,22 pkt

9 pkt

76,22 pkt

20.

DDtherm Sp. z o. o.

ul. Powstańców Śl. 9

47-100 Rozmierka

54,14 pkt

9 pkt

63,14 pkt

21.

Konsorcjum firm

Lider: Budmix Barbara Moch

Rzędów, ul. Wiejska 18

46-045 Turawa

Partner: Henryk Spiżak

Usługi Transportowe,

Budownictwo i Handel

Sidzina, ul. Polna 22, 48-320

Skoroszyce

74,77 pkt

9 pkt

83,77 pkt

3. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucone zostały oferty złożone przez wykonawców:


1) Oferta nr 1: Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor,

Bartłomiej Ciechanowski

Ul. Magazynowa 3,

56-300 Milicz


Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.2) Oferta nr 2: Sitcontec Polska S.A.

Ul. Śluzowa 13f/7, 59-700 Bolesławiec


Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.3) Oferta nr 6: Melioracje Wodne Kachel Stanisław

Ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik

Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.4) oferta nr 8: Zakład Budownictwa Wodnego i Konserwacji „BUDWOD” S.C.

Adam Adamiak i Beata Adamiak

Ul. Portowa 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle


Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.5) oferta nr 9: STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków


Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.


6) oferta nr 13: Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc

Ul. Kolejowa 1-82

46-040 Ozimek

Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.


7) oferta nr 16: Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. o.o.

Ul. Morcinka 43

45-317 Opole


Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), gdyż treść oferty złożonej przez Wykonawcę na w/wym postępowanie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty w pozycjach przedmiarowych wystąpiły błędy, których nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.4. Informacja o ofertach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczone zostały oferty złożone przez wykonawców:


1) Oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska

EKOBAU Polska Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca


Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - gdyż wezwany do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia warunku określonego w pkt 10.2.3 a IDW w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykazał 5 lat doświadczenia dla Pana Jarosława Kończak przewidzianego na stanowisko kierownika budowy

Równocześnie na podstawie art.24 ust.4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .2) Oferta nr 4: Zakład Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński

Ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań


Wykluczenia dokonano na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - gdyż wezwany do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia warunku określonego w pkt 10.2.3 a IDW w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykazał 5 lat doświadczenia dla Pana Marka Kostrzewy przewidzianego na stanowisko kierownika budowy

Równocześnie na podstawie art.24 ust.4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.