banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na Zakup skanera, zakończonym w dniu 12 czerwca br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pronet Kraków Rafał Świerczyński
ul. Wallek-Walewskiego 9
30-094 Kraków

 

Dziękujemy za złożone oferty