banerek

„Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice.”

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia złożyła firma:

 

Zielone Oko s.c; ul. A. Krajowej 25/7; 58-100 Świdnica

 

Wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie dziękujemy za złożone oferty.