banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

„Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych dla planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice.”

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia złożyła firma:

 

Zielone Oko s.c; ul. A. Krajowej 25/7; 58-100 Świdnica

 

Wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie dziękujemy za złożone oferty.