banerek

Szanowni Państwo Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuję ,że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na opracowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu ( w ramach perspektywy 2014-2020) „ Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” zakończonym w dniu 9.07.2015r. najkorzystniejsza ofertę złożyła Firma:

 

Lemtech Konsulting Sp.o o.

Ul. Szpitalna 40

31-024 Kraków

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zapytanie.