banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 28.08.2015 r.

EZ/NZP-370-12/15

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Remont koryta i ubezpieczeń rz. Przemszy w km 29+200 – 30+350 w Sosnowcu. W ramach zadania: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach.”

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez firmę:

BUDMARWAR Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 26

43-246 Strumień

Cena ofertowa (brutto) - 207 670,53 zł (po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych)

Termin wykonania – 30.11.2015 r.

Okres gwarancji – 48 miesięcy

Uzasadnienie:

Oferta nr 7: BUDMARWAR Sp. z o.o. , ul. Cieszyńska 26, 43-246 Strumień jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów przyznanych w kryterium :

Łączna ilość punktów:

Cena

Okres gwarancji

1.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

Ul. Magazynowa 3

56-300 Milicz

48,01 pkt

10 pkt

58,01 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „Hydromex”

Ul. Storczyków 26

41-250 Czeladź

36,75 pkt

10 pkt

46,75 pkt

3.

RPM Spółka Akcyjna

Ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec

66,32 pkt

10 pkt

76,32 pkt

4.

Zakład Usługowo- Produkcyjny ”WALWOD” s.c.

T. Szczechla, B. Grondys

Ul. Norwida 16

42-500 Będzin

78,53 pkt

10 pkt

88,53 pkt

5.

Konsorcjum firm

1.Zakład Wielobranżowy

Antoni Pisula

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza

2.INHYDRO sp. z o.o.

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza

64,98 pkt

10 pkt

74,98 pkt

6.

F.W. ”PRISAN” s.c.

Ul. Plaka 56A

42-580 Wojkowice

59,81 pkt

10 pkt

69,81 pkt

7.

BUDMARWAR Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 26

43-246 Strumień

90 pkt

10 pkt

100 pkt

8.

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp.z o.o.

Ul. Bielska 36

43-200 Pszczyna

77,50 pkt

10 pkt

87,50 pkt

 

3) Jednocześnie informujemy, że umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3) a) ustawy Pzp.

Rozdzielnik: do pisma znak: EZ / NZP-370-12/15

z dnia 28.08.2015 r.

Oferta nr 1:

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski

Ul. Magazynowa 3

56-300 Milicz, fax 71 384 29 02

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „Hydromex”

Ul. Storczyków 26

41-250 Czeladź, fax 32 290 12 56

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 3:

RPM Spółka Akcyjna

Ul. Niegolewskich 7

42-700 Lubliniec, fax 34 353 11 32

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 4:

Zakład Usługowo- Produkcyjny ”WALWOD” s.c.

T. Szczechla, B. Grondys

Ul. Norwida 16

42-500 Będzin, fax 32 761 43 25

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 5:

Konsorcjum firm

1.Zakład Wielobranżowy

Antoni Pisula

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza

2.INHYDRO sp. z o.o.

Ul. Majewskiego 56

42-530 Dąbrowa Górnicza, fax 32 268 60 58

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 6:

F.W. ”PRISAN” s.c.

Ul. Plaka 56A

42-580 Wojkowice, fax 32 769 46 29

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 7:

BUDMARWAR Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 26

43-246 Strumień, fax 33 851 03 80

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta nr 8:

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp.z o.o.

Ul. Bielska 36

43-200 Pszczyna, fax 32 210 40 33

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9) Strona internetowa RZGW Gliwice


10) tablica ogłoszeń

11) EZ w/m

12) NZP a/a.