banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 26.11.2015  r.


EZ/ JRP-TKG-370-21/15                                
Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 2 szt. ciągników rolniczych wraz z dodatkowym osprzętem i wyposażeniem, w ramach projektu pn. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej.”

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2  złożoną przez :

P.H.U.P „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o.
98-337 Strzelce Wielkie
Ul. Częstochowska 3
Cena ofertowa (brutto)  -  687 570 zł
Gwarancja – 18 miesięcy

Uzasadnienie:
Oferta nr:  2 jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz w ocenie końcowej  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:  

1.URSON
Zdzisław Wróbel
34-122 Wieprz, ul. Pogodna 1
Liczba punktów (kryterium cena 95%) - 94,68 pkt.
Liczba punktów (kryterium gwarancja 5%) - 5 pkt
Łączna liczba punktów - 99,68 pkt.  

2 .P.H.U.P „AGROS-WROŃSCY” Sp. z o.o.
98-337 Strzelce Wielkie
Ul. Częstochowska 3 
Liczba punktów (kryterium cena 95%) - 95 pkt.
Liczba punktów (kryterium gwarancja 5%) - 5 pkt
Łączna liczba punktów - 100 pkt.  


Jednocześnie informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3 a  ustawy Pzp.

Rozdzielnik :

1.URSON Zdzisław Wróbel, ul. Pogodna 1, 34-122 Wieprz , fax 33 843 61 32 miał: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. P.H.U.P. „AGROS-WROŃSCY” ,Sp z o.o.  ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 34 311 07 82/ 34 364 78 68  
3. RZGW w Gliwicach – tablica ogłoszeń
4.  Strona internetowa  RZGW
5.  JRP-TKG – w miejscu
6.  EZ - a/a