banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


EZ/ NZO-370- 2/16                               


Wg   rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Polder Buków. Remont budowli wpustowo – upustowej polderu polegający na modernizacji mechanizmów wyciągowych klap jazu i odnowieniu ochrony antykorozyjnej elementów stalowych jazu”
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

NJN  Kłosek Damian
ul. 1-go  Maja 51
44-194  Knurów
Cena ofertowa brutto: 205 994,84 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą,  gdyż spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz  w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.  

W postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: 
Oferta nr 1:
„NAVIGA – STAL”  Sp. z o.o.
Ul. Wilczycka 18
55-093 Kielczów
a)   Cena oferty   (kryterium cena 90%)    =  88,77 pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem:  98,77 punktów

Oferta nr 2:
NJN  Kłosek Damian
ul. 1-go  Maja 51
44-194  Knurów

a)   Cena oferty  -  (kryterium cena 90%)    =  90,00  pkt
b)   Okres gwarancji (kryterium termin 10 %)   =  10,00 pkt
Razem: 100  punktów


Jednocześnie  informujemy, że umowa  może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia  na podstawie art. 94 ust.2 pkt.3) a)  ustawy Pzp.

Rozdzielnik:

1.    „NAVIGA – STAL”  Sp. z o.o.            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ul. Wilczycka 18
55-093 Kielczów

2.    NJN  Kłosek Damian                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. 1-go  Maja 51
44-194  Knurów

3.   Strona internetowa RZGW Gliwice
4.   tablica ogłoszeń
5.   NZO - Racibórz 
6.   EZ  -  a/a