banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na serwis urządzeń gaśniczych TA-200 w budynku RZGW Gliwice, zakończonym w dniu 27 czerwca br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo usługowe „POŻ-PLISZKA” sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk


Dziękujemy za złożone oferty