banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Dotyczy: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Odry w m. Kędzierzyn Koźle – likwidacja odsypisk rumoszu rzecznego. Rzeka Nowa Odra w km 0+600 do 0+900.”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: „Udrożnienie koryta rzeki Odry w m. Kędzierzyn Koźle – likwidacja odsypisk rumoszu rzecznego. Rzeka Nowa Odra w km 0+600 do 0+900.” zamieszczone na stronie internetowej RZGW Gliwice w dniu 22.06.2016r., zostaje unieważnione.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.