banerek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód rzeki Opawy w rejonie jazu Boboluszki w km 52+802 i jazu Branice w km 61+049 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych i dennych w obrębie tych budowli.” Ogłoszonym dnia 13.09.2016r. a zakończonym 20.09.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

BUILDUP POLAND Sp. z o.o.
ul. Oliwkowa 8a
43-300 Bielsko-Biała

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.