banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informacja o wyborze oferty na „Wykonanie klimatyzacji w budynku Dyrekcji…”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2 – I piętro”
Ogłoszonym dnia 7.10.2016r. a zakończonym 13.10.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

WWW.KLIMATYZACJA.US Sp. z o.o.
ul. Mysłakowskiego 9/1
31-136 Kraków


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta spośród nieodrzuconych przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i terminu gwarancji odnoszących się do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
Jednocześnie informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawarta niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o finansowaniu.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty