banerek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500 zł do 30 000 €


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500 zł do 30 000 € dotyczącym wykonania zadania pn.: „Zabudowa wyrw na rzece Bytomce w km 5+200 – 5+600 w m. Zabrze”. ogłoszonym w dniu 30.09.2016 r. a zakończonym 13.10.2016 r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„BUDMIX”
Barbara Moch
Rzędów ul. Wiejska 18 , 46-045 Turawa


Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.