banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Racibórz, 21.10.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 powstałych po jego napełnieniu w 2010r. wraz z remontem drogi serwisowej po jego koronie.” Ogłoszonym dnia 07.10.2016r. a zakończonym 20.10.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
F.H.U.- P.„JAN – TREKS” S. C.
Jan Kocoń, Tomasz Ryłko,
34-370 Rajcza 481

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.