banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Racibórz, 10.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonania zadania pn.: „Udrożnienie – pogłębienie koryta rzeki Odry w km 55+000 – 55+500”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Udrożnienie – pogłębienie koryta rzeki Odry w km 55+000 – 55+500”, ogłoszonym dnia 21.07.2017r. a zakończonym 08.08.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
DROBNY Sp. z o.o.; Spółka Komandytowa, 47-450 Krzyżanowice; ul. Kolejowa 60
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.