banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Odtworzenie systemu znaków kilometrażowych i nawigacyjnych szlaku żeglugowego klasy Ia rz. Odry w km 52+000 – 94+000 Racibórz – Kędzierzyn-Koźle.”, ogłoszonym dnia 03.08.2017r. a zakończonym 17.08.2016r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BuildUp Poland Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała , Oliwkowa 8a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.