banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 3 500zł do 30 000€ dotyczącym wykonania zadania pn.: „Prace utrzymaniowe przeprawy wodnej rzeki Odry m. Przewóz - Dziergowice km. 73+300", ogłoszonym dnia 8.11.2017r. a zakończonym 21.11.2017r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"EKOLAND" Mariola Studnic ul. Długa 19 Zabełków 47-460 Chałupki

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.