banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  17.05.2012r.

EZ/ JRP-TGK -370 - 1 / 12/   
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                             

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92  ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego na:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”   - ogłoszonego w D.U.U.E. 2012 / S 1-001646 w dniu  4.01.2012r.
I)  Wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez:
EKOSYSTEM  ZIELONA GÓRA  Sp. z o.o.
65-384 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 20 c

przy oferowanej cenie brutto - 1 531 350,00 zł


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów ( przy kryterium oceny – cena 100%).

II)  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

oferta nr 1: SAFEGE
Parc de l’Ile
15-27 rue du Post, 92000 Nanterre, Francja
Adres do korespondencji:
SAFEGE Oddział w Polsce
00-410 Warszawa, ul. Solec 22

cena ofertowa brutto - 2 141 430,00 zł

ilość przyznanych punktów - 71,51 pkt

oferta nr 2: NBQ    Sp. z o.o.
70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3c

cena ofertowa brutto - 934 800,00 zł

ilość przyznanych punktów:  - pkt


oferta nr 3: EKOCENTRUM  Sp. z o.o.
54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1

cena ofertowa brutto - 1 574 400,00  zł 
ilość przyznanych punktów - 97,26 pkt

oferta nr 4: Biuro Inwestorskie    Janusz Rybka
54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32a/3

cena ofertowa brutto - 1 926 303,00 zł

ilość przyznanych punktów: - pkt


oferta nr 5: EKOSYSTEM  ZIELONA GÓRA  Sp. z o.o.
65-384 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 20 c

cena ofertowa brutto - 1 531 350,00 zł 
ilość przyznanych punktów: 100 pkt

oferta nr 6: LAFRENTZ – POLSKA  Sp. z o.o.
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 29

cena ofertowa brutto - 2 852 665,20 zł

ilość przyznanych punktów:  - pkt


oferta nr 7: GRANTMIJ   POLSKA Sp. z o.o.
60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35

cena ofertowa brutto - 1 863 819,00 zł

ilość przyznanych punktów: - pkt

oferta nr 8: ECM  Group  Polska S.A.
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

cena ofertowa brutto -  1 860 990,00 zł

ilość przyznanych punktów: - pkt


oferta nr 9: TRACTEBEL  Engineering  S.A.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5

cena ofertowa brutto - 2 384 355,00 zł

ilość przyznanych punktów: - pkt

oferta nr 10: Konsorcjum:
1) Inwestycje, Budownictwo, Handel
INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15
2) Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7

cena ofertowa brutto - 2 169 720,00 zł

ilość przyznanych punktów:  70,57 pkt


oferta nr 11: Konsorcjum:
1)  WBP Zabrze Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 25
2)  PxM-Projekt-Południe Sp. z o.o.
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25

cena ofertowa brutto - 2 459 262,00 zł

ilość przyznanych punktów:  - pkt


oferta nr 12: AECOM Sp. z o.o.
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

cena ofertowa brutto - 1 591 374,00 zł

ilość przyznanych punktów: 96,22 pkt

Rozdzielnik:
1) tablica ogłoszeń – w /m.
2) strona internetowa RZGW Gliwice
3) EZ – a/a.