banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice,14.09.2012 r.


EZ/ NZM-370-25/12/

Wg rozdzielnikaDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Remont regulacji rzeki Białej w km 18+000-21+500 w Bielsku-Białej, woj. śląskie – usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.” została wybrana oferta nr 13, złożona przez :Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

mgr Wiesław Bryś

ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice

cena ofertowa brutto 3 707 375, 02 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:1) Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR”

Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J.

Ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa

Cena ofertowa: 5 231 719,95 zł

Liczba przyznanych punktów – 70,86 pkt2) Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „ HYDROMEL” Sp. z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 156 a,

26-200 Końskie

Cena ofertowa: 6 941 101,88 zł

Liczba przyznanych punktów – 53,41 pkt3) Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Cena ofertowa: 4 818 021,50 zł

Liczba przyznanych punktów – 76,94 pkt


4) Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum:

BUDMARWAR Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 26, 43-246 Strumień

Partner Konsorcjum:

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.

Ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Cena ofertowa: 3 762 723,59 zł

Liczba przyznanych punktów – 98,52 pkt


5) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska

„EKOWOD” S.A., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

Cena ofertowa: 5 989 431,13 zł

Liczba przyznanych punktów – 61,89 pkt


6) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „WOLIMEX” Eugeniusz Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

Cena ofertowa: 8 878 134,28 zł

Liczba przyznanych punktów – 41,75 pkt


7) Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.

Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec

Cena ofertowa: 4 297 525,89 zł

Liczba przyznanych punktów – 86,26 pkt


8) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Bajeczna 6, 31-566 Kraków

Cena ofertowa: 5 860 486,47 zł

Liczba przyznanych punktów – 63,26 pkt


9) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego

„INŻBUD” Sztuka, Wojs Sp. J.

Ul. Sportowa 9, 43-450 Ustroń

Cena ofertowa: 4 562 095,10 zł

Liczba przyznanych punktów – 81,26 pkt


10) Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula

Ul. Oświecenia 31/2, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Cena ofertowa: 5 442 155,99 zł

Liczba przyznanych punktów – 68,12 pkt


11) RPM Sp. A. , ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

Cena ofertowa: 4 882 748,52 zł

Liczba przyznanych punktów –75,92 pkt
12) Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum

Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ – Jerzy Ślepecki

Ul. Beskidzka 19, 34-326 Zarzecze

Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane HYDROZIEM

Ul. Fałata 132 a, 43-360 Bystra

Cena ofertowa: 4 839 685,27 zł

Liczba przyznanych punktów – 76,60 pkt


13) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice

Cena ofertowa: 3 707 375,02 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 24.09.2012 r.