banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 21.09.2012 r.


EZ/ NA-370- 32/12/


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 58 t węgla opałowego i 40 t koksu opałowego transportem Wykonawcy do jednostek terenowych zamawiającego ” została wybrana oferta nr 4, złożona przez:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

Cena ofertowa brutto – 77 440, 80 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) WĘGLO - SPRZĘT II

Agnieszka Ogłoza

Ul. Łużycka 2A/12, 44-100 Gliwice

Cena ofertowa: 89 054, 53 zł

Liczba przyznanych punktów – 86,95 pkt


2) Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Image”

Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze - Gardawice

Cena ofertowa: 86 956, 08 zł

Liczba przyznanych punktów – 89,05 pkt3) ADLLER Sp. z o.o.

Ul. Sobieskiego 9, 32-200 Miechów

Cena ofertowa: 87 857, 67 zł

Liczba przyznanych punktów – 88,14 pkt

4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

Cena ofertowa: 77 440, 80 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


5) Usługi Transportowe Zdzisław Dzieciuch

Ul. 3-go Maja 7, 42-677 Czekanów

Cena ofertowa: 86 945, 23 zł

Liczba przyznanych punktów – 89,06 pkt


6) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe STANBARTEX

Stanisław Pałac

Ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice

Cena ofertowa: 96 751, 80 zł zł

Liczba przyznanych punktów – 80,04 pkt
Proponowany termin podpisania umowy – 26.09.2012 r.