banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 16.04.2013  r.

EZ/ JRP-TKG-370-1/13                               
Wg   rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na:  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E.  nr 2013/S 011-014285 z dnia 16.01.2013 r.   
została wybrana oferta  nr 9, złożona przez:

BUD -INVENT Spółka z o.o.
03-140 Warszawa    ul. Odkryta 36  A
cena  ofertowa brutto 865 920 zł

Dokument z pełną informacją mogą Państwo pobrać z serwera FTP.