banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29.04.2013  r.

EZ/ NA-370- 6/13                               
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości  w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach” Część V: Nadzór Wodny Kuźnica Warężyńska” została wybrana oferta  nr 4, złożona przez :

FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
cena  ofertowa brutto 6 346,80 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę    spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak
Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz
Cena ofertowa: 10 922,40   zł
Liczba przyznanych punktów – 58,10  pkt

2) Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych
„ANTEMA” Sp z o.o.
Al. Jana Pawła II 8A,
58-506 Jelenia Góra
Cena ofertowa: 18 639,36   zł
Liczba przyznanych punktów –   34,05 pkt

3) EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich
Ul. P. Śmiłowskiego 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 10 176,00   zł
Liczba przyznanych punktów – 62,37  pkt


4) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Cena ofertowa: 6 346,80   zł
Liczba przyznanych punktów – 100  pkt

5) Konsorcjum:
1.    Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców
Zbigniew Gierańczyk
Zakład Pracy Chronionej
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
2.    „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
Cena ofertowa: 17 265,34   zł
Liczba przyznanych punktów –  36,76 pkt

6) NAVICONTROL Sp. z o.o.
Ul. Zwycięstwa 14/48
44-100 Gliwice
Cena ofertowa: 9 272,23   zł
Liczba przyznanych punktów –  68,44  pkt

7) Zakład Ochrony Mienia
„IMPULS” S.C.
Janusz Dudek, Bogdan Seweryn
Ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 15 228,00   zł
Liczba przyznanych punktów – 41,68  pktZgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.