banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na wykonanie „Prac badawczych w zakresie morfologii koryta rzeki Odry w km 51+000-88+000 oraz wykonania modelowych badań hydraulicznych w celu ustalenia parametrów żeglugowych i zakresu prac udrożnieniowych”.


Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.