banerek

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na wykonanie „Prac badawczych w zakresie morfologii koryta rzeki Odry w km 51+000-88+000 oraz wykonania modelowych badań hydraulicznych w celu ustalenia parametrów żeglugowych i zakresu prac udrożnieniowych”.


Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.