banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę Internetu za pośrednictwem światłowodu do budynku BWP Racibórz przy ulicy Nieboczowskiej

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu za pośrednictwem światłowodu do budynku BWP Racibórz przy ulicy Nieboczowskiej

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, a także wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie z udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania w tym podatek VAT oraz akcyzowy, jeśli jest należny.

Termin wykonania zamówienia do 01.12.2016r

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Krzysztof Maćkowiak    tel:327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Kołtowski       tel: 327774977, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2  44-100 (Sekretariat  pok. 207) lub adres
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2016r. do godziny 12:00

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 17.11.2016r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.
Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.