banerek

Szanowni Państwo.

 

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Zapytania Ofertowego nr NA.18.90.2016 dotyczącego realizacji zadania obejmującego "Dostawę 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach", o parametrach zgodnych z opisem technicznym zamieszczonym w specyfikacji technicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że oferty można składać na druku firmowym wraz z podpisaną i opieczętowaną specyfikacją (Załącznik Nr 1). Jednakże dla udogodnienia zamieszczamy Formularz Oferty.