banerek

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę tuszy i tonerów.

Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zapytania ofertowego na dostawę tuszy i tonerów, udostępniamy Państwu plik zawierający przykładowe tusze i tonery, które były zamawiane w br. Prosimy wpisać do tabeli proponowane ceny. Lista urządzeń drukujących oraz wymaganych do nich materiałów eksploatacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- gwarancja musi zapewniać niezawodność tuszy/tonerów oraz bezpłatną naprawę/serwis urządzenia w przypadku uszkodzenia spowodowanego wadliwym tonerem/tuszem lub wymianę urządzenia na nowe jeżeli naprawa będzie niemożliwa,
- koszt dostawy tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- koszt odbioru zużytych tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- czas dostawy,
- cena materiałów,
- jakość materiałów


Oferty prosimy wysyłać wg wzoru.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

Termin wykonania zamówienia 01.01.2017r – 31.12.2017r.


Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Paweł Pistelok        tel:327774942, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Maćkowiak     tel:327774934, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2  44-100 (Sekretariat  pok. 207) lub adres
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2016r. do godziny 11:00

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 16.12.2016r. na stronie www.gliwice.rzgw.gov.pl

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.
Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

 

 

 

Załączniki do pobrania:wzór oferty