banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Sprostowanie do Zaproszenia do składania ofert na "Kompleksowe utrzymanie czystości
w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach"

W zapytaniu ofertowym Nr NA-171.8.39.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w treści pkt. 82 zapytania ofertowego w kryterium 3) Ulga na PFRON.

Zamiast:

Zakładowi Pracy Chronionej zostanie przydzielone 20 punktów.

Firma nie posiadająca statusu Zakładu pracy Chronionej otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

Powinno być:

Wykonawcy, który udzieli Zamawiającemu ulgi na PFRON zostanie przydzielone 20 punktów, Wykonawca nie udzielający ulgi na PFRON otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

Skorygowano również treść Załącznika Nr 8 w zakresie nazwy zadania.


Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.