banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na „Usługi pocztowe na rzecz RZGW w Gliwicach” zakończonym w dniu 26 kwietnia br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

POCZTA POLSKA S.A
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Dziękujemy za złożone oferty