banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

I.    Przedmiot zamówienia:
„Udrożnienie z namułu koryta dwudzielnego rzeki Przemszy w km 31+150 – 33+000, od mostu w ul. 3 Maja do mostu Al. Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu”
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie namułu z brukowanych półek koryta dwudzielnego oraz przeprowadzenie prac konserwacyjnych; wykoszenia i wycinki na skarpach rzeki silnie porośniętych gęstą roślinnością: rdestowcem, trawami i odrostami samosiewów.

II.    Zakres robót określa niżej podany – przedmiar robót w układzie kosztorysowym, według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.
 

Lp. Podstawa      Opis     Jedn. Ilość
Roboty przygotowawcze
1 KNR 1501/114/2 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost rzadki, twardy m2  5 920 
2 KNR 1501/115/2 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarpy o szerokości ponad 2 metry, oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. m2 5 920 
3  KNR 201/109/5  Ręczne ścinanie i karczowanie; krzaki i podszycia średniej gęstości 30% pow. skarp. m2 1776
4  KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie mp  51,48
5 KNR 221/101/4  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km m3 74 
Roboty ziemne
1 KNR 201/2161/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3 grunt kategorii I-II grubość warstwy osadu na półkach = 0,4 m m3 5 920 
2  KNR 201/212/7 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochód 5-10 t (50% wbudowane w skarpy) m3 1 110
3 KNR 201/214/1 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II samochód 5-10 t m3 1 110


Zainteresowanych wykonawców zapraszamy na wizję lokalną.

III.    Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać :
- Kosztorys ofertowy
- Zaopatrzona w pieczątkę firmową
- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- Podana cena musi zawierać- kwota netto + 23% VAT = brutto

IV.    Prowadzący postępowanie: Kazimierz Dadyński tel. 32/380 65 87
V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2017 r.
VI.    Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 8.06.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Przemszy w Przeczycach, ul. 21 Stycznia 127a, 42-460 Przeczyce lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks: 32/380 65 87
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być zgodna z kosztorysem
i spełniać wszystkie wymagane warunki.