banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

I.    Przedmiot zamówienia:
„Naprawa poszycia dachowego budynku biurowo – socjalnego przy ul. Targowej 2
w Przeczycach” (nadzorcówka NW Przeczyce)

II.    Zakres robót określa niżej podany – przedmiar robót w układzie kosztorysowym, według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.

Lp. Podstawa      Opis     Jedn ilość
  Kosztorys     Naprawa poszycia dachowego nadzorcówki NW Przeczyce ul. Targowa 2          
1 Element     Roboty rozbiórkowe i naprawcze         
1.1  KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku m 26,6
1.2  KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 10,0
1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów ipt. Z blachy nie nadającej się do użytku m2 9,8
1.4 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład m2 150
1.5 KNNRW 3/502/1 (analogia) Uzupełnienie deskowania dachów, na styk, materiał - gont m2 30
1.6 KNNRW 3/506/2 Naprawa pokryć dachowych papą termorozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 4,7 mm na istniejącym pokryciu z papy m2 150
1.7 NNR 2/504/2
(2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ocynkowana 0,55 mm m2 9,8
1.8 KNRW 202/524/1 Rynny dachowe z PCV łączone na uszczelki, Fi 125 mm m 26,6
1.9  NNRNKB 202/550/3   Rury spustowe okrągłe z PCV, rury Fi 100 mm m 10
1.10 Kalkulacja własna Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych, rynny z PCV, zdemontowanie papowe, spusty rynnowe kpl 1


Zainteresowanych wykonawców zapraszamy na wizję lokalną.

III.    Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać :
- Kosztorys ofertowy
- Zaopatrzona w pieczątkę firmową
- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- Podana cena musi zawierać- kwota netto + 23% VAT = brutto

IV.    Prowadzący postępowanie: Bartosz Baliński tel. 32/380 65 87 lub kom. 601-414-095
V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 sierpnia 2017 r.
VI.    Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 7.07.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Przemszy w Przeczycach, ul. 21 Stycznia 127a, 42-460 Przeczyce lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks: 32/380 65 87
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.