banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

I.      Przedmiot zamówienia:

„ Remont układu chłodzenia motorówki KOS”.

Przedmiotem zamówienia jest remont układu chłodzenia silnika motorówki roboczej KOS.

II.   Zakres robót określa Przedmiar robót dla zamówienia: „Remont układy chłodzenia motorówki KOS”, stanowiący załącznik nr.1 do niniejszego zapytania – wg. którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.

III.   Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

-  kosztorys ofertowy
-  pieczątkę firmową Oferenta
- czytelny podpis Oferenta
- datę sporządzenia
- adres siedziby Oferenta, nr. telefonu
- uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- cenę zawierającą kwotę netto + 23% VAT = kwota brutto.

IV. Prowadzący postępowanie:  Krzysztof Kubowicz tel. (77)4820405; 691258774

V. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:

od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu
47-205 Kędzierzyn-Koźle; ul. Chełmońskiego 1
lub przesłać fax-em – nr. fax-u: (77)4829753

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane kryteria.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.