banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odtworzenie systemu znaków kilometrażowych i nawigacyjnych szlaku żeglugowego klasy Ia rz. Odry w km 52+000 – 94+000 Racibórz – Kędzierzyn-Koźle”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Odtworzenie systemu znaków kilometrażowych i nawigacyjnych szlaku żeglugowego klasy Ia rz. Odry w km 52+000 – 94+000 Racibórz – Kędzierzyn-Koźle” ogłoszonego w na stronie internetowej RZGW Gliwice dn. 14.07.2017r., zostaje unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.