banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Przedmiot zamówienia:

„ Odbudowa piezometru nr 17 przy zbiorniku „Kuźnica Warężyńska”

Przedmiotem zamówienia jest:

Odtworzenie zniszczonego piezometru nr 17, zlokalizowanego w zachodniej części zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, w rejonie miejscowości Kuźnica Podleśna w gminie Siewierz, woj. śląskie.

II. Zakres robót określa opis według którego należy przygotować ofertę

- kosztorys ofertowy uproszczony.

Wykonanie piezometru zgodnie profilem geologicznym i danymi konstrukcyjnymi dokumentacji geologicznej z wykonania sieci obserwacyjnej piezometrów na potrzeby lokalnego monitoringu wód podziemnych dla zbiornika Kuźnica Warężyńska - Zał. Nr 3-17 „Profil Geologiczno-Techniczny Piezometru Pz-17.

Piezometr należy wynieść powyżej terenu w obudowie z pierścienia betonowego osadzonego na fundamencie, o średnicy 1200 – 1500 mm, wysokości min. 1000 mm, wypełnionego materiałem ziemnym. Różnica między rzędną krawędzi górnej kręgu betonowego a rzędną kryzy rury piezometru winna wynosić minimum 300 mm

Wykonawca po zakończeniu robót winien przedłożyć dokumentację geodezyjno – geologiczną z wykonanych prac, zawierającą:

- mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją piezometru wraz ze współrzędnymi geograficznymi, zawierającą rzędną terenu przy piezometrze, rzedną góry piezometru (kryzy) oraz wysokość piezometru. Piezometr należy oznakować symbolem „Pz-17”

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy na wizję lokalną po ustaleniu terminu.

III. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być zaopatrzona w pieczątkę firmową, podpisana czytelnie przez Wykonawcę oraz zawierać:

- kosztorys ofertowy

- datę sporządzenia

- adres siedziby oferenta i numer telefonu

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Podana cena musi zawierać: kwota netto + 23% VAT = brutto

IV. Prowadzący postępowanie: Grzegorz Gwóźdź tel. (32) 261 91 25 kom. 781-889-662

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20 listopada 2017 r.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 20 października 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Przemszy w Przeczycach, ul. 21 Stycznia 127a, 42-460 Przeczyce lub za pośrednictwem poczty e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub faks: 32/380 65 87

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.