banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Projektowane rozwiązania mają na celu zabezpieczenie terenu budowy dla rozpoczętych robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu pompowni wałowej w Ciechowicach obejmującej przebudowę części socjalnej, wymianę rurociągów, zagospodarowanie terenu.
Wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania znajdują się pod adresem: wodypolskie.bip.gov.pl