banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac przygotowawczych dla projektów infrastrukturalnych pn. „Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych” oraz „Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym”.

W ramach tych prac planuje się opracowanie inwentaryzacji technicznej Kanału Gliwickiego (bez śluz), inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji wraz z analizą wariantów i ich kosztów, prognozę oddziaływania na środowisko oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszego wariantu naprawy i modernizacji kanału.

Preumowa
Dla projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w dniu 11.08.2014 r. podpisano preumowę nr POIS.7.5.333/14-00.

Umowa o Dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 16.07.2015 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.07.05.00-00-012/15-00 o Dofinansowanie projektu „Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze”
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 303 406,40 PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) – 1 107 895,44 PLN.