banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Nazwa zadania Umowa nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Wysokość dotacji w zł
od do
Trwające
Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Małej Wisły w km 22+250-23+800 m. Dankowice woj. śląskie 26/2017/251/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. 2017 2019 1 604 257,76 WFOŚiGW w Katowicach 756 003,88
Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300, m. Górki Małe, Brenna - odcinek od progu nr V tj. km 6+380 do stopnia nr 15 tj. km 7+390 27/2017/202/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. 2017 2018 1 855 747,49 WFOŚiGW w Katowicach 858 747,74
Zrealizowane
Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200 150/2017/22/GW/pp/D z dnia 17.05.2017 r. 2017 2018 10 135 898,81 WFOŚiGW w Katowicach 4 741 568,16
Remont umocnień koryta i udrożnienie przekroju hydraulicznego koryta rzeki Bierawki (odcinkowo) w km 56+800-58+600 w m. Orzesze, powiat mikołowski, woj. śląskie 28/2017/52/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. 2017 2018 790 170,07 WFOŚiGW w Katowicach 385 245,03
Remont lewego wału rzeki Brynicy w km 1+000-2+185 w Sosnowcu woj. śląskie 29/2016/71/GW/pp/A z dnia 05.07.2016 r. 2016 2017 647 142,59 WFOŚiGW w Katowicach 291 591,29
Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600 w m. Sierakowice wraz z remontem koryta rzeki w km 17+400 - 17+750 – usuwanie szkód powodziowych 28/2016/72/GW/pp/A z dnia 05.07.2016 r. 2016 2017 504 565,22 WFOŚiGW w Katowicach 216 762,90
Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach 24/2015/5/GW/pp/A z dnia 02.07.2015 r. 2015 2015 2 120 994,42 WFOŚiGW w Katowicach 980 709,70
Odbudowa regulacji rzeki Brennica w km 7+300 – 9+200, miejscowość Brenna, gmina Brenna, województwo śląskie 16/2013/202/GW/pp/A z dnia 24.09.2013 r. 2013 2015 2 944 067,63 WFOŚiGW w Katowicach 1 354 814,81
Naprawa i umocnienie budowli siatkowo-kamiennych kanału zrzutowego rz. Przemszy do zbiornika Kuźnica Warężyńska – odcinek droga serwisowa-zbiornik, zniszczonego w okresie powodzi maj-czerwiec 2010 r. 1/2013/69/GW/usp/A z dnia 08.05.2013 r. 2013 2013 1 561 005,50 WFOŚiGW w Katowicach 748 522,75
Awaryjne zabezpieczenie wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500 – 4+805 w miejscowości Bijasowice, gm. Bieruń 1/2011/6/GW/u/sp/A z dnia 11.04.2011 r. 2010 2011 444 438,06 WFOŚiGW w Katowicach 303 789,83
Aktualizacja dokumentacji dla zadania „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim (polder)” w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry – Komponent A ” i wchodzącego w zakres „Programu dla Odry 2006” 18/2010/62/GW/pp/A z dnia 28.12.2010 r. 2010 2012 11 500 000,00 WFOŚiGW w Katowicach 11 500 000,00