Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 28775

Oddawanie gruntów pokrytych wodami
w użytkowanie lub użyczenieWymagane dokumenty:

 1. dane wnioskodawcy (firma, siedziba, adres, kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON);
 2. numer działki, obręb nazwa miejscowości, gminy, powiatu;
 3. wyrys mapy z naniesionym obrysem gruntu lub obiektu stanowiącego przedmiot wniosku;
 4. aktualny wypis z rejestru gruntów;
 5. określenie celu korzystania z gruntu pokrytego wodami;
 6. nazwa cieku;
 7. powierzchnia gruntu przewidzianego do oddania w użytkowanie;
 8. rodzaj i charakterystykę techniczną projektowanego obiektu;
 9. kopie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo wodne oraz kopie innych decyzji wymaganych prawem;
 10. okres, na który ma być zawarta umowa użytkowania;
 11. opis wpływu użytkowania gruntów na stan środowiska.

 

 

 

Wydział prowadzący sprawę

Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

Michał Specht
tel. (32) 777-49-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.