banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę
(najem, użyczenie)

 

„Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę będzie następowało w drodze konkursów. O najbliższym terminie ogłoszenia konkursu oraz jego warunkach będziemy informowali poprzez naszą stronę internetową.

 

Promes umów dzierżaw i najmu nie udzielamy.

 

W przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony te same strony będą zawierać kolejne umowy, których przedmiotem będzie ta sama nieruchomość, dotychczasowy dzierżawca lub najemca powinien złożyć wniosek na urzędowym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami. Terminy złożenia takiego wniosku określa dotychczasowa umowa najmu bądź dzierżawy. Wszystkie wnioski złożone po umownym terminie będą odrzucane.”

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. dane wnioskodawcy (firma, siedziba, adres, kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON);
  2. numer działki, obręb, nazwa miejscowości, gminy, powiatu;
  3. wyrys mapy z naniesionym obrysem gruntu lub obiektu stanowiącego przedmiot wniosku;
  4. aktualny wypis z rejestru gruntów;
  5. określenie celu korzystania z gruntu;
  6. nazwa cieku;
  7. powierzchnia oraz klasa gruntu przewidzianego do dzierżawy;
  8. określenie okresu, na który ma być zawarta umowa dzierżawy;
  9. opis wpływu użytkowania gruntów na stan środowiska (dotyczy budowli i urządzeń wodnych)

 

 

 

 

 

Wydział prowadzący sprawę

Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Cygan
tel. (32) 777-49-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.