banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

Krótki rys historyczny

 

Na terenie Górnego Śląska od dziesiątków lat zarządzanie gospodarką wodną było realizowane przez wydzielone dla tego obszaru struktury organizacyjne. Po drugiej wojnie światowej zarządzaniem wodami zajmowały się między innymi:

  • Okręgowy Zarząd Wodny w Gliwicach,
  • Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, powstały w wyniku połączenia RZGW Katowice i ODGW Gliwice w jedną jednostkę , na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 1999r. ( Dz. U. Nr 101 poz. 1180 ) .

Praktycznie do momentu powołania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w listopadzie 1999r. obszary działania w zakresie gospodarki wodnej zlokalizowane były w częściach dorzeczy :

  • rzeki Odry od granic państwa do Kędzierzyna – Koźla,
  • rzeki Wisły od źródeł do ujścia rzeki Przemszy,
  • rzeki Warty od zbiornika Poraj do ujścia rzeki Liswarty.

W wyniku połączenia ODGW i RZGW w listopadzie 1999r. powstała nowa jednostka tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozbawiona zarządzania gospodarką wodną w zlewni rzeki Warty. W aktualnym stanie, RZGW w Gliwicach zarządza gospodarką wodną w dorzeczu Małej Wisły i górnej części dorzecza Odry.