banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik Dzierżno Duże


Zbiornik Dzierżno Duże powstał w wyrobisku po zakończonej eksploatacji piasków podsadzkowych i wprowadzeniu do niej wód rzeki Kłodnicy w 1964 roku .

Całkowita powierzchnia zalewu przy NPP= 202,5 m NN / F = 516 ha Zbiornik zasilany jest wodami rzeki Kłodnicy oraz potoków : Kozłówki, Rzeczyckiego i Kleszczowskiego
Zadanie zbiornika :

  • zapewnienie przepływu nienaruszalnego na rzece Kłodnicy
  • utrzymanie żeglugi na Kanale Gliwickim
  • w okresie powodzi bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych rzeki Kłodnicy
  • poprawa jakości wód rzeki Kłodnicy