banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zbiornik wodny Pogoria III wykorzystany po wyeksploatowanym wyrobisku kopalni piasku na rzece Pogorii.
Zbiornik Pogoria III spełnia następujące zadania:

  • obiekt sportów wodnych rekreacji i wypoczynku;
  • zbiornik dla hodowli ryb;
  • zbiornik awaryjnego poboru wody przez Hutę „Katowice” S.A.;
  • w okresie powodzi redukuje fale powodziowe, lecz nie posiada stałej rezerwy powodziowej.