banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

III tura Konsultacji Społecznych od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Polska prowadzi prace planistyczne zmierzające do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.

Z procesem planowania łączy się proces informowania i konsultacji ze społeczeństwem.

W ramach konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami w okresie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. do publicznych konsultacji udostępniamy projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierające listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (podstawa prawna art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
To faza konsultacji społecznych mająca największe znaczenie dla procesu planowania – poprzedzona ona była Konsultacjami:

 1. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które prowadzone były w okresie: 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r.
  • etapach roboczych opracowywania planu gospodarowania wodami,
  • organie odpowiedzialnym za ten proces,
  • możliwościach współdziałania przy opracowywaniu planu.

 2. Wówczas informowaliśmy społeczeństwo o:
 3. przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – przebiegały one w okresie 22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r.

Do konsultacji społecznych udostępniony był w tym czasie przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – istotne problemy z zakresu gospodarki wodnej dotykające dany obszar dorzecza.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy!

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to podstawowe dokumenty planistyczne według ramowej dyrektywy wodnej (obok programów działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju) - niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Stanowić one będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

A WIĘC, …dlaczego prowadzimy konsultacje?

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji, opinii i rozwiązań opartych na doświadczeniach i wiedzy różnych środowisk, osób czy grup interesów uczestniczących w gospodarowaniu wodą.

Konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia się w proces podejmowania decyzji.

W czasie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. macie Państwo możliwość wpływania na kierunki, kształt i perspektywy gospodarki wodnej w naszym kraju - nie rezygnujcie z prawa współdecydowania o przyszłości gospodarki wodnej w Polsce.

Należy zabrać głos, wyrazić swoją opinię,

aby to zrobić wystarczy:

 • wypełnić ankietę interaktywną dotyczącą projektu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

 • lub

 • wypełnić dotyczącą projektu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

 • lub

 • zgłosić /pisemnie lub podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych/ uwagi, które będą pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji planów na lata 2009-1015.

Szczegółowe informacje dotyczące celu, metod organizacji i planowanego przebiegu procesu konsultacji projektów planów w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych, na naszej stronie internetowej i na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl, ponadto – w przypadku dalszych pytań - zapraszamy do kontaktu:

 • w siedzibie RZGW Gliwice (Zespół Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej: biuro 209; w godzinach: 9.00-14.00);
 • telefonicznego - pod numerem tel. 0-32 777-49-72 oraz
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie uwagi można przesyłać również do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu KZGW (022-37-20-269).

Dostępne materiały informacyjne:

 1. Foldery informacyjne „plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”,
 2. Foldery informacyjne i plakaty: „Porozmawiajmy o wodzie”.

Zapraszamy Państwa

do zapoznania się z projektami planów gospodarowania wodami dla wyznaczonych w Polsce obszarów dorzeczy.

Pragniemy poznać Państwa opinie i zaprosić do czynnego zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które swymi skutkami dotkną każdego z nas.

Wypowiedz się! Czekamy na Twoją opinię!

W celu ułatwienia Państwu składania opinii i uwag przygotowaliśmy

, zapraszamy do wypełnienia i odesłania jej do nas.

 1. Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy:
  1. Wisły (35,9 MB)
  2. Odry (33,5 MB)
  3. Dunaju (13,8 MB)