banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących Projektu Planów Gospodarowania Wodami na obszarze Wisły i Odry organizowanych w ramach III Tury Konsultacji SpołecznychNa przełomie maja/czerwca odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Wisły i Odry, organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Plany Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy stanowią podstawowy dokument planistyczny – zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ustawą Prawo wodne – który jest niezbędny do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Będą one podstawą, do podejmowania decyzji, które maja wpływ na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości oraz na rozwój społeczno-gospodarczy całego kraju.

Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat konsultowanego dokumentu.

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych: