Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 12755

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących Projektu Planów Gospodarowania Wodami na obszarze Wisły i Odry organizowanych w ramach III Tury Konsultacji SpołecznychNa przełomie maja/czerwca odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Wisły i Odry, organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Plany Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy stanowią podstawowy dokument planistyczny – zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ustawą Prawo wodne – który jest niezbędny do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Będą one podstawą, do podejmowania decyzji, które maja wpływ na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości oraz na rozwój społeczno-gospodarczy całego kraju.

Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat konsultowanego dokumentu.

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych: