Drukuj
Kategoria: konsultacje_spol
Odsłony: 36409

KONSULTACJE SPOŁECZNE
FORUM WODNE

zapraszamy do dyskusji !!!
Udział społeczeństwa to proces stwarzania społeczeństwu możliwości wywierania wpływu na rezultaty opracowywanych planów, czy przebiegu prac

Woda jest sprawą każdego z nas. Współpracować muszą ze sobą nie tylko poszczególne kraje, czy przedstawiciele różnych sektorów ale przede wszystkim całe społeczeństwo. Ponieważ każdy z nas na co dzień ma kontakt z wodą, ważne jest abyśmy wszyscy mieli wkład w osiągnięcie celów RDW. Z tego względu chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestniczenia w gospodarowaniu wodami. Okazją staje się, rozpoczęty w 2006 roku, proces udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poprzez konsultacje każdy z nas może wypowiedzieć się na temat działań zmierzających do poprawy stanu naszych wód. Im więcej będziemy wiedzieć na temat ilości i jakości wody, tym bardziej przyczynimy się do ochrony jej cennych zasobów.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI !

więcej informacji na temat US w skali krajowej