banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1. Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2014 r.
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia
 1. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi – brak
 2. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – Od dnia 1 maja do 30 września 2014 r. - codziennie w godz. 6:00 – 22:00
  2. Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta dla żeglugi
 3. W sezonie nawigacyjnym 2014 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:
  1. Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)
  2. Śluza Sławięcice – komora południowa (remont średni komory)
  3. Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)
  4. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  5. Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)
 4. Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w żegludze oraz mogą występować okresowe obniżenia wody na poszczególnych sekcjach. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek pływających po Kanale Gliwickim oraz przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 5. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.
  1. Zabytkowa śluza Koźle – w miesiącu czerwcu 2014 r. zostanie rozpoczęty remont śluzy. Planowane zakończenie listopad 2014 r. Wykonawca robót – SKANSKA S.A
 6. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
  2. Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 160 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).
  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
  4. Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi