banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że   od dnia  18 grudnia  2018 r. od  godziny  6.00  do    dnia 21  grudnia do godziny 22.00   zamyka  dla  żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od   śluzy  Rogów w km 129.85 do śluzy  Krapkowice  km 123,5   z  uwagi  na  konieczność wykonania prac na jazie  klapowym  Rogów.