banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

 1) Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi w sezonie nawigacyjnym 2013 r.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 – klasa II

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 – klasa Ia


2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

a) Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00

b) Zabytkowa śluza Koźle – zamknięta z powodu remontu do 12 grudnia 2013 r.4) W sezonie nawigacyjnym 2013 r. zamknięte dla żeglugi będą komory następujących śluz:

a) Śluza Kłodnica – komora północna (modernizacja komory)

b) Śluza Sławięcice – komora południowa (remont średni komory)

c) Śluza Rudziniec – komora północna (modernizacja komory)

d) Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)

e) Śluza Łabędy – komora południowa ( modernizacja komory)Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Kłodnica, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno, Łabędy w okresie sezonu nawigacyjnego 2013 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

Ponadto mogą występować okresowe obniżenia zwierciadła wody na poszczególnych sekcjach Kanału Gliwickiego. O utrudnieniach w żegludze z tym związanych poinformujemy odrębnym komunikatem.5) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

a) Zabytkowa śluza Koźle – od 10 lipca do 12 grudnia 2013 r. zamknięta dla żeglugi z powodu remontu.6) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 120 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

d) Rzeka Odra w km 55+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm (przy stanie wody na wodowskazie Miedonia powyżej 220-250 cm) Na w/w odcinku występują liczne wypłycenia dna, odsypiska, całe lub uszkodzone ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi.

 

7) W związku z pracami modernizacyjnymi na śluzie Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, zostało obniżone zwierciadło wody na Kanale Gliwickim:

Sekcja VI – odcinek śluza – śluza Łabędy – port Gliwice - obniżenie do poz. 208,50mnpm głębokość tranzytowa 1,0m

Armatorzy jednostek o zanurzeniu powyżej 1m, którzy chcieliby wpłynąć na tę sekcję winni wcześniej skontaktować się z RZGW Gliwice.

W związku z prowadzonymi pracami czas obniżenia poziomu wody może ulec zmianie.

Przewidywany okres obniżenia od dn. 20-09-2013 do dn. 27-09-2013

 

W przypadku wystąpienia wezbrań na dopływach zasilających Kanał Gliwicki może zajść konieczność przywrócenia stanów wody na sekcjach do NPP.